Wielkopostne nabożeństwa

K O M U N I K A T


Drodzy Bracia i Siostry,
w związku z pandemią w Polsce i
zgodnie z Rozporządzeniem Pana Prezesa Rady Ministrów,

do 11 kwietnia b.r.
nabożeństwa w Katedrze św. Aleksandra Newskiego

odbędą się

Z UWZGLĘDNIENIEM OGRANICZENIA LICZBY
WIERNYCH PRZEBYWAJĄCYCH WEWNĄTRZ ŚWIĄTYNI


DO 5 OSÓB


– W SOBOTY:

– 28 marca

4 i 11 kwietnia:

 • 9:00 – Boska Liturgia
 • 17:00 – Całonocne Czuwanie
 • W NIEDZIELE:
 •  29 marca
 • 5 i 12 kwietnia:

9.30 – Boska Liturgia

Istnieje możliwość przesyłania imion z zapisek za żywych i zmarłych drogą mejlową na adres e-mail: lodz@lodz-orthodox.pl,

przesłania ofiar na rzecz świątyni na konto Parafii:

PKO 1 O/Łódź:
02 1020 3352 0000 1702 0089 9575

oraz rotacyjnego przebywania w świątyni podczas nabożeństwa:

 • postawić świecę
 • podejść do Św. Spowiedzi
 • dla krótkiej modlitwy indywidualnej

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Дорогие Братия и Сестры!

В связи с введением в Польше состояния эпидемии,

Кафедральный Собор в Лодзи

информирует о введении ограничений

до 11 апреля:

 • на всех богослужения может присутствовать до 5 человек

 • в случае необходимости, прихожане могут учавствовать в богослужении сменяя друг друга: поставить свечу, передать имена для записок, краткая молитва или исповедь

Богослужения в храме будут совершаться :

 • по субботам – 28 марта; 4 и 11 апреля:

9.00 — Божественная Литургия и Панихида

17.00 — Всенощное Бдение

– по воскресениям – 29 марта; 5 и 12 апреля:

9.30 — Божественная Литургия

 • до 5 человек в храме

 • можно приступить к Таинству Исповеди

 • имена живых и усопших можно также отправить по электронной почте e-mail: lodz@lodz-orthodox.pl а пожертвования на счёт Прихода:   PKO 1 O/Łódź:
                                        02 1020 3352 0000 1702 0089 9575

Katedra Św. Aleksandra Newskiego w Łodzi – Święto Zwiastowania Bogarodzicy – 6/7 kwietnia 2020 r.:

Poniedziałek 6 kwietnia o godz. 17.00 – Wsienoszcznoje Bdienije

Wtorek – 7 kwietnia o godz. 9.30 – Boska Liturgia

Благовещение Пресвятыя Богородицы:

понедельник в 17.00 – Всенощное Бдение

вторник в 9.30 – Божественная Литургия

K O M U N I K A T


Drodzy Bracia i Siostry,
w związku z pandemią w Polsce i
zgodnie z Rozporządzeniem Pana Prezesa Rady Ministrów,

do 11 kwietnia b.r.
nabożeństwa w Katedrze św. Aleksandra Newskiego

odbędą się

Z UWZGLĘDNIENIEM OGRANICZENIA LICZBY
WIERNYCH PRZEBYWAJĄCYCH WEWNĄTRZ ŚWIĄTYNI


DO 5 OSÓB


– W SOBOTY:

– 28 marca

4 i 11 kwietnia:

 • 9:00 – Boska Liturgia
 • 17:00 – Całonocne Czuwanie
 • W NIEDZIELE:
 •  29 marca
 • 5 i 12 kwietnia:

9.30 – Boska Liturgia

Istnieje możliwość przesyłania imion z zapisek za żywych i zmarłych drogą mejlową na adres e-mail: lodz@lodz-orthodox.pl,

przesłania ofiar na rzecz świątyni na konto Parafii:

PKO 1 O/Łódź:
02 1020 3352 0000 1702 0089 9575

oraz rotacyjnego przebywania w świątyni podczas nabożeństwa:

 • postawić świecę
 • podejść do Św. Spowiedzi
 • dla krótkiej modlitwy indywidualnej

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Дорогие Братия и Сестры!

В связи с введением в Польше состояния эпидемии,

Кафедральный Собор в Лодзи

информирует о введении ограничений

до 11 апреля:

 • на всех богослужения может присутствовать до 5 человек

 • в случае необходимости, прихожане могут учавствовать в богослужении сменяя друг друга: поставить свечу, передать имена для записок, краткая молитва или исповедь

Богослужения в храме будут совершаться :

 • по субботам – 28 марта; 4 и 11 апреля:

9.00 — Божественная Литургия и Панихида

17.00 — Всенощное Бдение

– по воскресениям – 29 марта; 5 и 12 апреля:

9.30 — Божественная Литургия

 • до 5 человек в храме

 • можно приступить к Таинству Исповеди

 • имена живых и усопших можно также отправить по электронной почте e-mail: lodz@lodz-orthodox.pl а пожертвования на счёт Прихода:   PKO 1 O/Łódź:
                                        02 1020 3352 0000 1702 0089 9575

Dodaj komentarz