NABOŻEŃSTWA

Cykl nabożeństw tygodniowych (regularnie w wszystkie dni tygodnia):

Poniedziałek:  8.00 Boska Liturgia (Godziny kan. 7.30), 17.00 – Wieczernia
Wtorek:  8.00 Boska Liturgia (Godziny kan. 7.30) , 17.00 – Wieczernia
Środa:  8.00 Boska Liturgia (Godziny kan. 7.30) , 17.00 – Wieczernia
Czwartek:  8.00 Boska Liturgia (Godziny kan. 7.30) , 17.00 – Wieczernia
Piątek:  8.00 Boska Liturgia (Godziny kan. 7.30) , 17.00 – Wieczernia Sobota: 9.00 – Boska Liturgia (Godziny kan. 8.30); 17.00 – Całonocne czuwanie Niedziela: 9.30 – Boska Liturgia (Godziny kan. 9.00)

Cykl nabożeństw świątecznych w Styczniu:

6 stycznia Wigilia Święta Bożego Narodzenia – 8.00 Godziny Królewskie 16.00 Wielkie Powieczerze i Jutrznia

7 styczniaŚwięto Bożego Narodzenia – 9.30 Boska Liturgia (Godziny 9.00)

8 stycznia Sobór Najświętszej Bogurodzicy – 9.30 Boska Liturgia (Godziny 9.00)

13 stycznia – Przeddzień Święta Obrzezania Pańskiego 17.00 Całonocne Czuwanie

14 styczniaObrzezanie Pańskie, Św. Bazylego Wielkiego – 9.30 Boska Liturgia

17 stycznia – Godziny Królewskie i Wieczernia

18 styczniaWigilia Święta Chrztu Pańskiego – 9.00 Boska Liturgia i Wielkie Święcenia Wody 17.00 Wielkie Powieczerze i Jutrznia

19 stycznia – Niedziela – Święto Chrztu Pańskiego – 9.30 Boska Liturgia i Wielkie Święcenie Wody