Nabożeństwa Wielkiego Postu

8 marzec – I Niedziela Wielkiego Postu

Tryumf Ortodoksji, Торжество Православия

9.30 — Liturgia św. Bazylego Wielkiego

Poniedziałek, Wtorek :

8.00 – Godziny Kanoniczne (Часы): 3, 6, 9, Izobrazitielnyje i Wieczernia

17.00 – Jutrznia wielkopostna i 1 Czas

Środa:

8.00 – Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów autorstwa św. Grzegorza Dialoga

17.00 – Jutrznia wielkopostna i 1 Czas

Czwartek:

8.00 – Godziny Kanoniczne, Izobrazitielnyje i Wieczernia

17.00 – Jutrznia wielkopostna i 1 Czas

Piątek:

8.00 – Godziny Kanoniczne i Izobrazitielnyje

17.00 – Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

(rozpoczyna się Wieczernią)

Sobota:

9.00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma (Złotoustego), modlitwa za zmarłych

17.00 – Całonocne Czuwanie

Всенощное Бдение

15 marzec – II Niedziela Wielkiego Postu,

Świętego Grzegorza Palamasa (1357)

9.30 – Liturgia św. Bazylego Wielkiego

Tuż po zakończeniu Św. Liturgii wykład Pana Łukasza Kobeszko nt. Wielkiego Postu w sali parafialnej przy ul. Piramowicza 12.

Serdecznie zapraszamy !

Poniedziałek, Wtorek :

8.00 – Godziny Kanoniczne, Izobrazitielnyje i Wieczernia

17.00 – Jutrznia wielkopostna i 1 Czas

Środa:

8.00 – Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów autorstwa św. Grzegorza Dialoga

17.00 – Jutrznia wielkopostna i 1 Czas

Czwartek:

8.00 – Godziny Kanoniczne, Izobrazitielnyje i Wieczernia

17.00 – Jutrznia wielkopostna i 1 Czas

Piątek:

8.00 – Godziny Kanoniczne i Izobrazitielnyje

17.00 – Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

Sobota:

9.00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma, modlitwa za zmarłych

17.00 – Całonocne Czuwanie

Всенощное Бдение

22 marzec – III Niedziela Wielkiego Postu

Niedziela Świętego Krzyża

9.30 – Liturgia św. Bazylego Wielkiego

Dodaj komentarz