Nabożeństwa pierwszego tygodnia Wielkiego Postu

02-07 marca

Poniedziałek – Czwartek:

17.00 – czytanie Wielkiego Pokutnego Kanonu św. Andrzeja z Krety

Środa:

8.00 – Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów autorstwa św. Grzegorza Dialoga

Piątek:

17.00 – Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów autorstwa św. Grzegorza Dialoga

Oświęcenie postnego koliwa

Sobota:

9.00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma (Złotoustego), modlitwa za zmarłych

17.00 – Całonocne Czuwanie

Всенощное Бдение

Niedziela:

9.30 – Liturgia św. Bazylego Wielkiego. I Niedziela Wielkiego Postu – Tryumf Ortodoksji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Dodaj komentarz