Święto Chrztu Pańskiego

Święto Chrztu Pańskiego jest jednym z dwunastu wielkich świąt w liturgicznym kalendarzu Cerkwi prawosławnej – przypada 19 stycznia. Wspominamy w tym dniu przyjęcie  przez Jezusa Chrystusa chrztu w rzece Jordan, święto nazywane jest też świętem Objawienia Pańskiego.

  W przededniu święta, w poniedziałkowy poranek w cerkwi św. Olgi sprawowane były Królewskie Godziny a bezpośrednio po nich Liturgia Święta Bazylego Wielkiego rozpoczynająca się z wieczernii. W tym dniu bezpośrednio po Boskiej Liturgii Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański dokonał wielkiego poświęcenia wody.

   Wieczorem w wigilię święta Objawienia Pańskiego sprawowane było nabożeństwo całonocnego czuwania składające się z wielkiego powieczerza oraz jutrzni.

  W sam dzień święta 19 stycznia Boskiej Liturgii w katedrze św. Aleksandra Newskiego w Łodzi przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Atanazy w asyście miejscowego duchowieństwa. Władyka w swoim słowie zwrócił się do wiernych ze słowami: „dziś my wszyscy jesteśmy nad rzeką Jordan. Wszyscy jesteśmy świadkami Chrztu Pańskiego i widzimy jak grzeszne wody Jordanu oświęcone zostały przez bezgrzesznego Wcielonego Stwórcę. Widzimy jak rzeka Jordan staje się wodą życia. Jesteśmy świadkami Chrztu, w którym objawia się nam Trójca Święta. Dziś uświęcają się wody na całym świecie. Pamiętajmy o zbawczym działaniu wody, o tym iż bez wody nie ma życia, ale pamiętajmy też, że woda może być dla nas karą, tak jak to było w Starym Testamencie, podczas potopu.”

   Bezpośrednio po Świętej Liturgii  dokonano wielkiego poświęcenia wody. Na końcu uroczystości Jego Ekscelencja Biskup Atanazy pokropił święconą wodą cerkiew oraz przybyłych na święto wiernych.

tekst: Michał Kuryło

Dodaj komentarz