Pomóż i wesprzyj akcję ratowania zabytkowej świątyni Łodzi – Katedry Św. Aleksandra Newskiego!

Zwracamy się z prośbą do wszystkich Ludzi Dobrej Woli o włączenie się w akcję i przekazywanie swoich datków na konto Parafii Św. Aleksandra z dopiskiem: „Ratujmy Katedrę”. Numer konta 02 1020 3352 0000 1702 0089 9575. Adres: Narutowicza 46/1, Łódź 90-135. Za wszystkich Ofiarodawców będziemy wznosili nasze gorące modlitwy, prosząc o łaskę od Najwyższego, opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo Św. Aleksandra!

Rzeczpospolita od początku swojego istnienia leżała na pograniczu kultur łacińskiej i bizantyjskiej, co stanowiło o jej bogactwie kulturom i wyznaniowym. Tutaj już w 13-15 wieku z Zachodu przed prześladowaniem inkwizycji przyjeżdżali przedstawiciele ruchów protestanckich, znajdując schronienie i możliwość spokojnego funkcjonowania. W Europie Polska Piastów uchodziła za najbardziej tolerancyjny kraj polityczny i kutrowy. Łódź, jako miasto stosunkowo młode, tym niemniej stanowi jaskrawy przykład symbiotycznego funkcjonowania różnych kultur w orbicie polskiej państwowości: łacińskiej, bizantyjskiej, judaistycznej i protestanckiej.

Podkreślić należy, że chrześcijanie obrządku wschodniego od zarania dziejów Rzeczypospolitej byli stałym elementem kulturowo-państwowym państwa polskiego, gdzie misja Cyrylo-Metodiańska była obecna już w połowie 9 wieku. We współczesnej Europie i szczególnie UE fakt różnorodności wyznaniowo-religijnej stanowi szczególny atut kulturowy świadczący o bogactwie narodowym każdego państwa.

Katedra Św. Aleksandra Newskiego stanowi perłę architektoniczną Łodzi i – znajdując się w ścisłym centrum miasta tuż przy Dworcu Głównym PKP Łódź-Fabryczna – jest wizytówką zabytkową i kulturalną tej wspaniałej wielowyznaniowej aglomeracji. Powstała w 1884 roku dzięki wielowyznaniowym sponsorom, wśród których znalazły się, między innymi: Karl Wilhelm Scheibler, Juliusz Heinzel, Ludwik Grohman, Edward Herbst, Władysław Pieńkowski, Izrael Poznański, Herman Konstadt, Józef Paszkiewicz, Reinhold Finster, Karol Strenge, G. Makowiecki, A. Chudziński i inni.  Katedra była nieprzerwanie czynna, w tym też podczas I wojny światowej.

Katedra św. Aleksandra zasługuje na szczególną uwagę w zakresie dbania o jej stan budowlany i logistyczny. Oprócz dzwonnicy i elewacji, pilnej renowacji, modernizacji i remontu potrzebują pozostałe zabytkowe elementy konstrukcyjne i dekoracyjne: polichromie wewnętrzne, zabytkowe witraże, ikonostas, pozostałe zabytkowe wyposażenie Katedry. Wszystko wymaga natychmiastowych działań konserwatorskich. Ze względu na to, że od trzech lat Parafii nie udało się – mimo licznych prób – pozyskać potrzebne środki z funduszy państwowych i/lub międzynarodowych, podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu szeroko zakrojonej akcji społecznej prowadzonej w Internecie i stacjonarnie, mającej na celu zebranie niezbędnych środków od osób dobrej woli.

Dodaj komentarz