NABOŻEŃSTWA

Program nabożeństw

w okresie wakacyjnym: 28 czerwca – 28 sierpnia.

Regularne nabożeństwa Odprawiane są w każdą sobotę i niedzielę:

Sobota 

             – 9.00 Liturgia Święta (cerkiew pw. św. Olgi, ul. Piramowicza 12)

             – 17.00 Nabożeństwo Całonocnego Czuwania (cerkiew pw. Św. Olgi, ul. Piramowicza 12)

Niedziela 

             – 9.30 Liturgia Święta  (cerkiew pw. św. Aleksandra, ul. Kilińskiego 56)

Dodatkowe nabożeństwa świąteczne:

***

6 lipca (wtorek) przeddzień Święta Narodzenia św. Proroka Jana Chrzciciela

             – 17.00 Nabożeństwo Całonocnego Czuwania (cerkiew pw. Św. Olgi, ul. Piramowicza 12)

7 lipca (środa) Święto Narodzenia św. Proroka Jana Chrzciciela

             – 9.00 Liturgia Święta (cerkiew pw. św. Olgi, ul. Piramowicza 12)

***

11 lipca (niedziela) Przeddzień Święta Świętych Apostołów Piotra i Pawła

             – 17.00 Nabożeństwo Całonocnego Czuwania (cerkiew pw. św. Olgi, ul. Piramowicza 12)

12 lipca (poniedziałek) Święto Świętych Apostołów Piotra i Pawła

             – 9.00 Liturgia Święta  (cerkiew pw. św. Olgi, ul. Piramowicza 12)

***

23 lipca (piątek) Przeddzień Święta św. Równej Apostołom Księżnej Olgi

             – 17.00 Nabożeństwo Całonocnego Czuwania (cerkiew pw. św. Olgi, ul. Piramowicza 12)

24 lipca (sobota) Święto św. Równej Apostołom Księżnej Olgi

             – 9.30 Liturgia Święta  (cerkiew pw. św. Olgi, ul. Piramowicza 12)

***

18 sierpnia (środa) Przeddzień Święta Przemienienia Pańskiego

             – 17.00 Nabożeństwo Całonocnego Czuwania (cerkiew pw. św. Olgi, ul. Piramowicza 12)

19 sierpnia (czwartek) Święto Przemienienia Pańskiego

             – 9.30 Liturgia Święta  (cerkiew pw. św. Olgi, ul. Piramowicza 12)

***

27 sierpnia (piątek) Przeddzień Święta Zaśnięcia NMP

             – 17.00 Nabożeństwo Całonocnego Czuwania (cerkiew pw. św. Olgi, ul. Piramowicza 12)

28 sierpnia (sobota) Święto Zaśnięcia NMP

             – 9.00 Liturgia Święta ( cerkiew pw. św. Olgi, ul. Piramowicza 12 )

График богослужений

в летнее время: 28 июня – 28 августа.

Регулярные богослужения проводятся каждую субботу и воскресенье:

Суббота 

               – 9.00 Божественная литургия (православная церковь Св. Ольги, ул. Пирамовича, 12)

               – 17.00 Всенощное бдение (церковь Св. Ольги, ул. Пирамовича, 12)

Воскресенье 

               – 9.30 Божественная литургия (церковь Св. Александра, ул. Килинского, 56)

Дополнительные праздничные богослужения:

***

6 июля (вторник) Канун Рождества св. пророка Иоанна Крестителя

               – 17.00 Всенощное бдение (Церковь Святой Ольги, ул. Пирамовича, 12)

7 июля (среда) Рождество св. пророка Иоанна Крестителя

               – 9.00 Божественная литургия (православная церковь Святой Ольги, ул. Пирамовича, 12)

***

11 июля (воскресенье) Канун праздника Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла

               – 17.00 Всенощное бдение (Церковь Святой Ольги, ул. Пирамовича, 12)

12 июля (понедельник) Праздник Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла

               – 9.00 Божественная литургия (православная церковь Святой Ольги, ул. Пирамовича, 12)

***

Храмовый Праздник

23 июля (пятница) Канун праздника св. равноапостольной княгини Ольги  

               – 17.00 Всенощное бдение (православная церковь Святой Ольги, ул. Пирамовича, 12)

24 июля (суббота) Праздник св. равноапостольной княгини Ольги

               – 9.30 Божественная литургия (православная церковь Святой Ольги, ул. Пирамовича, 12)

***

18 августа (среда) Канун Праздника Преображения Господня

               – 17.00 Всенощное бдение (Церковь Святой Ольги, ул. Пирамовича, 12)

19 августа (четверг) Праздник Преображения Господня

               – 9.30 Божественная Литургия (православная церковь Святой Ольги, ул. Пирамовича, 12)

***

27 августа (пятница) Канун Праздника Успения Пресвятой Богородицы

               – 17.00 Всенощное бдение (Церковь Святой Ольги, ул. Пирамовича, 12)

28 августа (суббота) Праздник Успения Пресвятой Богородицы

               – 9.00 Божественная литургия (церковь Успения Пресвятой Богородицы, ул. Телефонична, 4, православное кладбище)

Schedule of divine services

In summer: 28 June – 28 August.

Regular services are held every Saturday and Sunday:

Saturday 

               – 9.00 Divine Liturgy (St. Olga’s Orthodox Church, 12 Piramowicz St.)

               – 17.00 All-Night Vigil (St. Olga Orthodox Church, 12 Piramowicz St)

Sunday 

               – 9.30am Divine Liturgy (St. Alexander Church, 56 Kilinski St.)

Additional celebratory services:

***

July 6 (Tuesday) Nativity of St. John the Baptist

               – 17.00 All Night Vigil (St. Olga Church, 12 Piramowicz St.)

7 July (Wednesday) Nativity of St. John the Baptist

               – 9.00 Divine Liturgy (St. Olga’s Orthodox Church, 12 Piramowicz St.)

***

11 July (Sunday) Eve of the Feast of the Holy Apostles Peter and Paul

               – 17.00 All Night Vigil (St. Olga Church, 12 Piramowicz St.)

July 12 (Monday) Feast of Saints Peter and Paul, First Apostles

               – 9.00am Divine Liturgy (St. Olga’s Orthodox Church, 12 Piramowicz St.)

***

Church Celebration

23 July (Friday) Eve of the Feast of St. Princess Olga 

               – 17.00 All Night Vigil (St. Olga Orthodox Church, 12 Piramowicz St.)

24 July (Saturday) Feast of St. Olga, Equal to the Apostles

               – 9.30 Divine Liturgy (St. Olga’s Orthodox Church, 12 Piramowicz St.)

***

18 August (Wednesday) Transfiguration of Jesus Christ

               – 17.00 All Night Vigil (St. Olga Orthodox Church, 12 Piramowicz St.)

19 August (Thursday)Transfiguration of Jesus Christ

               – 9.30 Divine Liturgy (St. Olga’s Orthodox Church, 12 Piramowicz St)

***

27 August (Friday) Dormition of the Mother of God

               – 17.00 All Night Vigil (St. Olga Church, 12 Piramowicz St.)

August 28 (Saturday) Dormition of the Mother of God

               – 9.00 Divine Liturgy (Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, 4 Telefoniczna St., Orthodox cemetery)