NABOŻEŃSTWA

Niedziela:

 930 – Boska Liturgia (Sobór Św. Aleksandra – Kilińskiego 56)

Pozostałe dni tygodnia:

(Cerkiew św. Olgi Piramowicza 12)

Poniedziałek – Piątek: 800 – Boska Liturgia; 1700 – Wieczernia

Sobota: 900 – Boska Liturgia; 1700 – Całonocne czuwanie

 Sunday:

930 – Divine Liturgy

(St. Alekxander’s Cathedral – str. Kilińskiego 56)

Other days:

(St. Olga’s church str. Piramowicza 12)

Monday – Friday: 800 – Divine Liturgy; 1700 – Vigil

Saturday: 900 – Divine Liturgy; 1700 – Vigil

 

Воскресенье:

930 – Божественная Литургия (Собор Св. АлександраКилинского 56)

 Другие дни:

(церковь св. Ольги – Пирамовича 12)

Понедельник – Пятница: 800 – Божественная литургия; 1700 – Вечерня

Суббота: 900 – Бож. литургия; 1700 – Всен. бдение