NABOŻEŃSTWA CZWARTEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Poniedziałek:

8.00 – Czasy, Izobrazitielnyje i Wieczrnia + modlitwa za zmarłych

17.00 – Jutrznia i 1 Godzina kanoniczna

Wtorek:

8.00 – Czasy, Izobrazitielnyje i Wieczernia + modlitwa za zmarłych

17.00 – Jutrznia i 1 Godzina kanoniczna

Środa:

8.00 – Czasy, Izobrazitielnyje i Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

17.00 – Jutrznia z czytaniem Wielkiego Kanonu Pokutnego św. Andrzeja z Krety i 1 Godzina kanoniczna

Czwartek – Rekolekcje wielkopostne i Konferencja

Duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Łódzko-Poznańskiej :

8.30 – Czasy, Izobrazitielnyje i Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

17.00 – Jutrznia i 1 Godzina kanoniczna

Piątek:

8.00 – Czasy, Izobrazitielnyje i Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

17.00 – Jutrznia z czytaniem Akatystu Przenajświętszej Bogurodzicy i 1 Godzina kanoniczna

Sobota:

9.00 – Liturgia św. Jana Złotoustego (Chryzostoma) i modlitwa za zmarłych

17.00 – Wsienoszcznoje bdienije

Dodaj komentarz