ELEOS

Ośrodek Miłosierdzia Prawosławnej Diecezji Łódzko-Poznańskiej został powołany na podstawie dekretu Arcybiskupa Szymona w 2002 roku z siedzibą w Krakowie (dekret nr 85/2002 z dnia 5 kwietnia 2002). Jego pierwszym dyrektorem był ks. prot. Witold Maksymowicz. W 2007 roku siedzibę Ośrodka przeniesiono do Łodzi. W 2009 roku ośrodek de facto zaprzestał swojej działalności.

W 2018 roku Jego Ekscelencja Biskup Atanazy – Ordynariusz Diecezji Łódzko-Poznańskiej reaktywował jego działalność. Głównym polem działalności Ośrodka stała się opieka nad dziećmi przebywającymi w Domach Dziecka.

Głównym Domem Dziecka, którym aktualnie opiekuje się łódzki Eleos są placówki przy ul. Lnianej, Aleksandrowskiej i Przyszkole w Łodzi.

W zespole Ośrodka w ramach wolontariatu zaangażowanych jest kilka osób. Jest to prawosławna młodzież Katedralnej Parafii Św. Aleksandra, która regularnie odwiedza Dom Dziecka i pomaga dzieciom w odrabianiu lekcji, organizowaniu ciekawych gier edukacyjnych, organizowaniu różnych plenerów i warsztatów rozwojowych.

Oprócz misji edukacyjnej Ośrodek Eleos zaangażował się również w stałą pomoc materialną dla dzieciaków z Domu Dziecka. Polega ona m.in. na zaopatrywaniu placówki w odzież, artykuły spożywcze, artykuły szkolne itp. Dodatkowo, działacze Eleosu pomagają Domowi w sprawach remontowych, poszukiwaniu sponsorów do celów naprawczych i modernizacyjnych.

Eleos nie prowadzi działalności zarobkowej: środki na jego działalność, które w całości są wydatkowane na cele charytatywne, pochodzą od prywatnych darczyńców i ludzi dobrej woli.

Wszyscy pragnący wspierać działalność Ośrodka Miłosierdzia Prawosławnej Diecezji Łódzko-Poznańskiej mogą to zrobić poprzez wpłacanie środków na konto Eleosu nr 54 2490 0005 0000 4520 2034 1402 z dopiskiem: na działalność charytatywno-opiekuńczą.

Warto dodać, że Ośrodek Eleos ma status Organizacji Pożytku Publicznego.

Adres siedziby:

Ul. Gabriela Narutowicza 46/1, 90-135 Łódź

NIP: 7251945374

REGON: 10036190100000

KRS: 0000853072

Dyrektor ELEOS dr Zoja Kuca